July 18, 2024

krushi bigyana kendra

ଭଦ୍ରକ- ଆଜି ଭଦ୍ରକ ରାଣୀତାଲ ସ୍ଥିତ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜିଲା ପ୍ରାଣୀ ସଂପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram
Telegram