May 25, 2024

ନାମସଂକୀର୍ତନ

ମାଲକାନଗିରି, କଳିଯୁଗରେ ମାନବ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହରିନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଏକ ମାତ୍ର ପନ୍ଥା ବୋଲି ମହାମନୀଷିମାନେ କହି...
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram
Telegram