ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୪ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ

ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ଏଆର ରହମାନ ସମେତ କେତେକ ଷ୍ଟାର ଦେଖାଇବେ ଜଲୱା ଚେନ୍ନାଇ– ଆଇପିଏଲ ୧୭ ତମ ସିଜିନ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ବେଶ୍ … Continue reading ଆଜି ସଂନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୪ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହ