ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରୁ ଦୁଇ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ

କୁଚବିହାର,ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟରର ଜଲପାଇଗୁଡି ସେକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ 98ତମ ବାଟାଲିୟନ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ବର୍ଡର ଆଡଟ୍ ପୋଷ୍ଟ … Continue reading ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାନ୍ତରୁ ଦୁଇ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବିଏସଏଫ ଯବାନ