ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିଳ୍ପାଚଂଳରେ ୪୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା

ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପାଚଂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧୁମଧାମ୍ ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବିଶ୍ଵକର୍ମା ପୂଜା … Continue reading ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଶିଳ୍ପାଚଂଳରେ ୪୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ଵକର୍ମା